+48 788 945 399 | Na terenie Warszawy transport gratis!

Reklamacje

REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w ciągu 24-godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 788 945 399 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@zielonyfartuch.pl i zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 4. Reklamację uważa się za złożoną:
  1. w przypadku gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Zielonyfartuch.pl, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 3 powyżej
  2. w przypadku gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji
 5. Reklamacja rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jej złożenia. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 1, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 6. W razie stwierdzenia przez Zielonyfartuch.pl, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Zielonyfartuch.pl poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. Zwroty należności za Reklamacje rozpatrzone na korzyść Klienta, zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność za Zamówienie. W przypadku płatności dokonanej kartą płatniczą, środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej. W przypadku zwrotu środków na konto bankowe, zostaną one zwrócne na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za Zamówienie
logo

Telefon

+48 788 945 399

Email

Zapisz się do Newslettera

Otrzymuj aktualne informacje o najnowszych promocjach. Zbieraj rabaty i upusty. Bądź na bieżąco.

X